salam pembuka

Rabu, 15 Desember 2010

10 MUHARRAM ( hari Asyura )

 
 Sesungguhnya hari Asyura (10 Muharram) meski merupakan hari bersejarah dan 
diagungkan, namun orang tidak boleh berbuat bid’ah di dalamnya. Adapun yg 
dituntunkan syariat kepada kita pd hari itu HANYANYAH BERPUASA, dengan dijaga 
agar jangan sampai tasyabbuh dengan orang Yahudi.
  
 “Orang-orang Quraisy biasa berpuasa pd hari asyura di masa jahiliyyah, 
Rasulullah pun melakukannya pd masa jahiliyyah. Tatkala beliau sampai di 
Madinah beliau berpuasa pd hari itu dan memerintahkan umatnya utk berpuasa.” 
(HSR Bukhari 3/454, 4/102, 244, 7/ 147 Muslim 2/792, dll)
  
 “Nabi tiba di Madinah, kemudian beliau melihat orang2 Yahudi berpuasa pd hari 
asyura. Beliau bertanya:”Apa ini?” Mereka menjawab:”Sebuah hari yg baik, ini 
adlh hari dimana Allah menyelamatkan Bani Israil dr musuh mereka, mk Musa 
berpuasa pd hari itu sbg wujud syukur. Maka beliau rasulullah menjawab:”Aku 
lebih berhak thd Musa drpd kalian(Yahudi), mk kami akan berpuasa pd hari itu 
sbg bentuk pengagungan kami thd hari itu.” (HSR Bukhari 4/244, 6/429)
  
 “Rasulullah ditanya ttg puasa Asyura, beliau menjawab:”Puasa itu bias 
menghapuskan dosa2 kecil pd thn kemaren.”(HSR Muslim 2/818-819)
  
 Cara Berpuasa di Hari Asyura
  
 1. Berpuasa selama 3 hari tgl 9, 10, dan 11 Muharram
  
 Berdsrkan hadits Ibnu Abbas yg diriwayatkan oleh Imam Ahmad dng lafadz 
sbgmana telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim dlm al-Huda dan al-Majd Ibnu 
Taimiyyah dlm al-Muntaqa 2/2:
  
 “Selisihilah orang yahudi dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya.”
  
 Dan pd riwayat ath-Thahawi menurut penuturan pengarang al-Urf asy-Syadzi:
  
 “Puasalah pd hari Asyura dan berpuasalah sehari sebelum dan setelahnya dan 
jnglah kalian menyerupai orang Yahudi.”
  
 Namun di dlmnya sanadnya ada rawi yg diperbincangkan. Ibnul Qayyim berkata 
(dlm Zaadud Ma’al 2/76):”Ini adlh derajat yg paling sempurna.” Syaikh Abdul Haq 
ad-Dahlawi mengatakan:”Inilah yg Utama.”
  
 Ibnu Hajar did lm Fathul Bari 4/246 juga mengisyaratkan keutamaan ini. Dan 
termsk yg memilih pendapat puasa 3 hari tsb adalah asy-Syaukani (Nailul Authar 
4/245) dan Syaikh Muh Yusuf al-Banury dlm Ma’rifus Sunan 5/434.
 Namun mayoritas ulama yg memilih cara ini adl lebih dimaksudkan utk berhati2. 
Ibnul Qudamah did lm al-Mughni 3/174 menukil pendapat Imam Ahmad yg memilih 
puasa 3 hari pd saat timbul kerancuan dlm menentukan awal bulan.
  
 2. Berpuasa tgl 9 10 Muharram
  
 Mayoritas Hadits menunjukkan cara ini:
  
 Rasulullah berpuasa pd hari asyura dan memerintahkan berpuasa. ?Para shahabat 
berkata:”Ya Rasulullah, sesungguhnya hari itu diagungkan oleh Yahudi.” Beliau 
bersabda:”Di thn depan insyaAllah kita akan berpuasa pd tgl 9.”, tetapi sebelum 
datang thn depan Rasulullah telah wafat.” (HSR Muslim 2/798)
  
 Dlm riwayat lain:”Jk aku masih hidup pd thn depan, sungguh aku akan 
melaksanakan puasa pd hari kesembilan.”(HSR Muslim 2/798; Ibnu Majah, Ahmad, 
Tabrani dll)
  
 Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata dlm Fathul Baari 4/245 :”Keinginan beliau utk 
berpuasa pd tgl 9 mengandung kemungkinan bahwa beliau tdk hanya berpuasa pd tgl 
9 saja, namun juga ditambahkan pd hari kesepuluh. Kemungkinan dimaksudkan utk 
berhati2 dan mungkin juga utk menyelisihi kaum Yahudi dan Nashara, kemungkinan 
kedua inilah yg lebih kuat, yg itu ditunjukkan sebagian riwayat Muslim:
  
 “Dari ‘Atha’, dia mendengar Ibnu Abbas berkata:”Selisihilan Yahudi, 
berpuasalah pd tgl 9 dan 10.” (Abdurrazaq, Thahawi, Baihaqi, dll)
  
 3. Berpuasa pd tgl 9 10 atau 10 11 Muharram
  
 “Berpuasalah pd hari asyura dan selisihilah orang Yahudi, puasalah sehari 
sebelumnya atau sehari setelahnya.”(Hadits DHOIF, riwayat Ahmad, Ibnu 
Khuzaimah, Thahawi)
  
 Hadits marfu’ ini tdk shahih krn ada 3 illat (cacat):
 -     Ibnu ABi Laila, lemah krn hafalannya buruk.
 -     Dawud bin Ali bin Abdullah bin Abbas, bukan hujjah
 -     Perawi sanad hadits tsb scr mauquf lebih tsiqah dan lebih hafal 
drpd perawi jalan/sanad marfu’
  
 Jd hadits diatas Shahih scr mauquf sbgmana dlm as-Sunan al-Ma’tsurah karya 
As-Syafi’I no 338 dan Ibnu Jarir ath-Thabari dlm Tahdzibul Atsar 1/218.
  
 Ibnu rajab berkata (Lathaiful Ma’arif hal 49):”Dlm sebagian riwayat 
disebutkan ATAU SESUDAHNYA mk kata ATAU disini mungkin krn keraguan dari perawi 
atau memang menunjukkan kebolehan….”
  
 Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Dan ini adl akhir perkara Rasulullah, 
dahulu beliau suka menyocoki ahli kitab dlm hal yg tdk ada perintah, lebih2 
bila hal itu menyelisihi orang2 musyrik. Maka setelah fathu Makah dan Islam 
menjd termahsyur, beliau suka menyelisihi ahli kitab sbgmn dlm hadits shoheh. 
Mk masalah puasa asyura termsk dlm hal itu. Mk pertama kali beliau menyocoki 
ahli kitab dan berkata:”Kami lebih berhak atas Musa drpd kalian.”, kemudian 
beliau menyukai menyelisihi ahli kitab, mk beliau menambah sehari sebelum ATAU 
sesudahnya utk menyelisihi ahli kitab.”
  
 Ar-Rafi’I berkata (at-Talhish al-Habir 2/213):”berdskan ini, seandainya tdk 
berpuasa pd tgl 9 mk dianjurkan utk berpuasa pd tgl 11.”
  
 4.  Berpuasa pd tgl 10 Muharram saja
  
 Al-Hafidz berkata (Fathul Baari):”Puasa asyura mempunyai 3 tingkatan, yg 
terendah berpuasa sehari saja, tingkatan diatasnya ditambahpuasa pd tgl 9, dan 
tingkatan diatasnya ditambah puasa pd tgl 9 dan 11. Wallahu a’lam.”
  
  
 Bid’ah2 di hari asyura’
  
  
  Shalat dan dzikir2 khusus, sholat ini disebut dng sholat asyura  
  Mandi, bercelak, memakai minyak rambut, mewarnai kuku, dan menyemir rambut. 
 
  Membuat makanan khusus yg tdk seperti biasanya.  
  membakar kemenyan.  
  Sersusah2 dlm kehausan dan menampakkan kesusahannya itu.  
  Doa awal dan akhir tahun yg dibaca pd malam akhir tahun dan awal tahun 
(majmu’ Syarif)  
  Menentukan berinfaq dan memberi makan orang2 miskin  
  Memberi uang belanja lebih kpd keluarga.  
  As-Subki berkata (ad-Din al-Khalish 8/417):”Adapun pernyataan sebag orang yg 
menganjurkan setelah mandi hari ini (10 Muharram) utk ziarah kpd orang alim, 
menengok orang sakit, mengusap kepala anak yatim, memotong kuku membaca 
al-Fatihah seribu kali dan bersilaturahmi mk TDK ADA dalil yg menunjukkan 
keutamaan amal2 itu jk dikerjakan pd hari asyura. YG BENAR amalan2 ini 
diperintahkan oleh syariat di setiap saat, adapun MENGKHUSUSKAN di hari asyura 
mk hukumnya adlah bid’ah.”
  
 Perhatikan!!
  
 Hadits :”Barangsiapa memberi kelonggaran pd hari asyura, niscaya Allah akan 
memberikan kelonggaran kpdnya sepanjang tahun.”
  
 Hadits diatas adlh BATHIL. Imam Ahmad berkata:”Hadits ini tdk sah/bathil.”
  
 Hadits : “Barangsiapa mandi dan bersuci pd hari asyura mk tdk akan sakit di 
tahun itu kecuali sakit yg menyebabkan pd kematian.”
  
 Hadits diatas adalah Palsu, buatan para pembunuh Husain.
  
 Hadits : “Barangsiapa bercelak dng batu ismid di hari asyura mk matanya tdk 
akan pernah sakit selamanya.”
  
 Mk ulama seperti Ibnu Rajab, az-Zakarsyi dan as-Sakhawi menilai hadits diatas 
adlah maudhu’/palsu.
  
 Demikianlah sedikit pembahasan tentang hari asyura’. Semoga kita biasa 
mengamalkan sunnah dan meninggalkan bid’ah. Amin.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar