salam pembuka

Minggu, 06 Januari 2013

Sebuah Harapan Baru 2013

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Mulai tadi utak atik laptop kadada jua nang handak di ulah, dari pada kada kakaruwan baik memosting di blog ku ha nah. lawas banar sudah kada tabuka blog ku ini, kurang labih satahunan ada saku kada biasa lagi mambuka. sakali di buka harau berubah pulang tampilan blog nya sasain mantab dan canggih. memang kemajuan tehnologi sasain hari sasain hebat haja, rugi banar unda kada aktif lagi di blog. barang ham nah menuangkan uneg-uneg nang ada di kapala biarha kadada arah nya pembicaraan nya. yang penting NGe- BloG...hehe.

Kada tarasa sudah 5 hari kita di tahun 2013 ini. mun melihat kebelakang, maksudnya tahun 2012 tadi asa pina kadada banyak perubahan. cuma anugerah yang paling besar di berikan Allah SWT yaitu kelahiran anak ku yang pertama yang bernama Ahmad yusuf Firdaus, Alhamdulillah sudah berumur 5 bulan sekarang ini. orang nya lagi guring be ayun. lucu banar anak ku to, gemes malihatnya. mungkin itu pank anugerah yang terindah di tahun 2012 tadi dalam hidupku. Thanks to Allah atas segala karunia-Nya.

Mun menatap kedepan di tahun 2013 ini, Insya Allah unda harus berubah, karena sekarang ini unda sudah ba isi anak, betambah jua tanggung jawabnya, Jadi Abah.com...hehhe...segala sesuatu nya harus direncanakan dengan baik dan nang paling penting to di jalankan ujar urang gunung Go action, hehe,,,jangan pandirnya haja anu ae...."" kehidupan ini sasain hari sasain tambah keras, persaingan semakin hebat, amun kada bahati-hati ia nang tacalubuk. kaada handak pank aku mun sampai di tahun 2013 ini manatap haja kaya tahun 2012 kemaren, kaya caranya harus ada peningkatan, baik dari segi materil, spiritual dan lain hal sebagai nya.

Bujur juakah nang ku panderakan ini lah, ayuha kakaya apakah panilaian urang, aku kada perduli, hidup terus berjalan, mun mamikirakan apa ujar urang ha tabulirit pulang saurang. pokus pada impian ku haja. kada muluk jua impian ku tuh, supaya kehidupan ku bahagia di Dunia selamat sampai ke Akhirat.

Mudahan di tahun 2013 ini Unda jadi lebih baik, ibadah lebih kuat, kerja lebih semangat. Insya Allah Do'a Unda di kabulakan Allah SWT. amin Allahumma Amin. sekian dulu buhannya lah, unda handak shalat zuhur dulu nah, tumadakannya waktunya sudah sampai, urang di masjid jua sudah azan...

Minta ampun minta ridha dangsanak blogger sabarataan lah, kalau ada tasalah kata atau pamandiran. SELAMAT TAHUN BARU 2013 semoga di tahun ini kita mendapatkan kesuksesan kita sabarataan. WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.....